Why Tools4teaching

Varför Tools4Teaching?

Eva är en lärare inom yrkesutbildningen Vård och omsorg. 2019 träffade hon sina elever nästan varje dag i skolan, förutom när hennes elever gjorde sin praktik. COVID-19 förändrade detta scenario. Det har varit tillfällen då all undervisning, teoretiska och praktiska, varit tvungna att hållas online. Det är ansträngande att erbjuda högkvalitativa lektioner online, och undervisning online är inte detsamma som i klassrum:

  • Icke-verbal kommunikation är obefintlig inom online/distansundervisning
  • Det är utmanande för eleverna att arbeta i grupper
  • Interaktionen mellan elever och med lärare är begränsad
  • Brist på social kontroll

Alla dessa utmaningar gjorde det mindre roligt för lärare att undervisa, men också för eleverna.

Känner du igen dig i det här? Då är du på rätt plats. Tools4Teaching vill visa att utbildning online inte bara är utmanande, utan också ger många möjligheter.

Därför vill Tools4Teaching:

  • Skapa mer medvetenhet om möjligheterna till utbildning online
  • Skapa ett mer öppet tänkande bland lärare/utbildare för utbildning online
  • Tillhandahålla praktiska verktyg för att möta utmaningarna med utbildning online jämfört med klassrumsundervisning

Nya digitala lösningar och verktyg kan användas för att förbättra tillgängligheten för utbildning i syfte att nå fler människor. Att förbättra lärares kompetens och kunskap om de här nya digitala pedagogiska verktygen kan bidra till att höja kvalitén på distansundervisningen..