Why Tools4teaching

Waarom Tools4Teaching?

Eva is mbo-lerares verpleegkunde. In 2019 zag ze haar leerlingen bijna elke dag op school, slechts onderbroken door stageperiodes. COVID-19 heeft dit veranderd. Er zijn tijden geweest dat alle lessen, zowel theoretisch als praktisch, niet op school konden plaatsvinden en online moesten worden gegeven. Het kost nogal wat moeite om online lessen van hoge kwaliteit te geven, en bovendien is online onderwijs geven niet hetzelfde als klassikaal:

  • De non-verbale communicatie is minimaal in online/afstandsonderwijs
  • Het is een uitdaging voor studenten om in groepen te werken
  • Interactie tussen studenten en docent is beperkt
  • Gebrek aan sociale controle.

Deze uitdagingen maakten het onderwijs minder leuk voor docenten zoals Eva, maar ook voor leerlingen.

Herken je dit? Dan ben je precies op de goede plek. Tools4Teaching wil laten zien dat online onderwijs niet alleen uitdagend is, maar ook veel kansen biedt.

Daarom wil Tools4Teaching:

  • De mogelijkheden van online onderwijs laten zien
  • De mindset van docenten en trainers meer openstellen ten aanzien van online onderwijs
  • Praktische hulpmiddelen aanbieden om de uitdagingen van online onderwijs het hoofd te bieden.

Door de digitale competenties en de bereidheid om digitaal te werken te vergroten, wordt de kwaliteit van online onderwijs verhoogd, Digitale technologie kan worden ingezet om de toegankelijkheid en het aanbod van onderwijs te verbeteren. Te denken valt aan onder andere nieuwe innovatieve instrumenten en oplossingen.