Tools4Teaching

Vill du hitta sätt att förbättra din digitala undervisning?

Då har du kommit till rätt ställe.

KOM IGÅNG

Välkommen till Tools4Teaching

En plats för lärare med fokus på de som jobbar inom yrkesutbildning, som vill lära sig mer om innovativa verktyg, metoder och tekniker för online-undervisning. En av de största utmaningarna för online-undervisning är att hålla eleverna uppmärksamma och engagerade. Undervisning online kräver andra metoder än det traditionella klassrummet, så det är viktigt att lärare anpassar och utvecklar sina färdigheter till att passa digital inlärningsmiljö så att den blir effektiv och engagerar eleverna. Vi vill tillhandahålla verktyg som varje lärare kan ta del av för att göra sin digitala undervisning mer intressant.

Vem ligger bakom Tools4Teaching?

Samarbetspartnerna bakom tools4teaching har kunskap om utmaningarna relaterade till utbildning online men också vilka potentiella möjligheter som det medför. Som partners vill vi bidra till den professionella utvecklingen av lärare inom området digital kompetens så att de kan erbjuda högkvalitativ yrkesutbildning som ger eleverna en stark grund i sin yrkeskarriär.

Inqubator Leeuwarden

Inqubator Leeuwarden är för potentiella entreprenörer som vill växa i Leeuwarden (Nederländerna). Inqubator har utvecklat olika program för att sömlöst matcha dina individuella behov.

Eolas

EOLAS S.L. erbjuder tjänster och support till företag och organisationer och har stor erfarenhet av idéutveckling, affärsutveckling och innovation, finansieringssystem, förberedelse av förslag och projektledning.

Urkraft

Urkraft är ett arbetsintegrerande socialt företag som arbetar för att (åter)integrera människor i arbete och samhälle. Våra tre olika verksamhetsområden är - projekt - tjänster till kommuner och myndigheter - tjänster till andra företag och privatpersoner.

JGM serious eXperiences

JGM serious eXperiences är ett spel- och utbildningsföretag från Leeuwarden. Vi använder vår unika analysmodell för att analysera team och organisationer på ett roligt sätt med hjälp av verkliga data i våra spel..

EuroDimensions

Eurodimensions är ett konsultföretag som finns på Malta som försöker uppfylla behovet av att vårda entreprenörskap genom utbildning, konkurrenskraft, affärsutveckling, utbildning och skapande av partnerskap.