Disclaimer

Wat heeft Tools4teaching je te bieden?

Betekent het online lesgeven dat je jouw instructievaardigheden moet verbeteren?

Als jij wilt dat jouw les leerlingen betrekt bij de les, nieuwe vaardigheden leert en hun prestaties verbetert, dan heb je betrouwbare principes en een resultaatgerichte aanpak nodig.

Om in staat te zijn en te blijven leerlingen bij jouw les te betrekken, zijn nieuwe vaardigheden van vitaal belang.

Om deze doelstellingen te bereiken, ontwikkelen we:

  •   de online Tools4Teaching toolkit – met gebruiksvriendelijke, eenvoudige en duidelijke tools, activiteiten en ideeën die in online lessen kunnen worden toegepast. Het doel is dat je leerlingen op afstand het gevoel kunt geven dat ze deel uitmaken van je klas, ook al zitten ze thuis
  •  het online Tools4Teaching e-book – waarin de reeds opgedane ervaringen van docenten met deze toolkit worden beschreven waarbij ook wordt geschetst welke impact dit heeft gehad op hun onderwijs en lesmethoden. Het benadrukt de voordelen (en beperkingen natuurlijk) van een pragmatische aanpak om het maximale uit digitale tools te halen.

De geboden instrumenten zijn gebaseerd op betrouwbare principes en een resultaatgerichte aanpak.